Kim jest dziecko żołnierz?

Brak komentarzy brak ocen

Całkowitą liczbę dzieci – żołnierzy na świecie szacuje się na 250 000-300 000 w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie żyje 120 000 dzieci – żołnierzy, co stanowi 2/5 tego zjawiska. Jednak na innych kontynentach, w zapomnianych lub mało nagłośnionych konfliktach, takich jak Sri Lanka, Kolumbia czy Birma, dzieci są również powszechnie wykorzystywane przez rządy lub armie rebeliantów.

Biorąc pod uwagę różne role, jakie przypisuje się dzieciom w grupach zbrojnych, definicja dzieci – żołnierzy nie ogranicza się do dzieci, które bezpośrednio uczestniczą w walce. Zatem zgodnie z definicją ONZ „tragarze, szpiedzy, kucharze, ale także dzieci werbowane w celu wykorzystywania seksualnego” – to także dzieci – żołnierze. Dla takich małych żołnierzy tworzy swoją misję niejedna fundacja dla dzieci mundurowych.

Geneza zjawiska

Dlaczego musi powstać fundacja dla dzieci mundurowych?  Wydłużenie czasu konfliktów, pomieszanie celów wojskowych i cywilnych oraz wzrost liczby broni strzeleckiej, spowodowały w ostatnich dziesięcioleciach gwałtowny wzrost liczby dzieci – żołnierzy. Szczególnie bezbronne są biedne dzieci, sieroty i uchodźcy mieszkający na obszarach objętych walkami lub mającymi ograniczony dostęp do edukacji lub niemający go wcale. Podczas, gdy większość dzieci – żołnierzy rekrutuje się siłą, inne dobrowolnie przyłączają się do grup zbrojnych z różnych powodów. Tymi powodami mogą być: ucieczki przed pełnym przemocy środowiskiem rodzinnym, chęć emancypacji, chęć zemsty na innych żołnierzach. Fundacja dla dzieci mundurowych stara się przede wszystkim o uzyskanie dokumentów reintegracyjnych dla byłych dzieci – żołnierzy i pomoc im w odzyskaniu wolności. Fundacja dla dzieci mundurowych chroni ich prawa.

Jak działa fundacja dla dzieci mundurowych, dzieci – żołnierzy?

Aby skutecznie zapewniać indywidualne i zbiorowe wsparcie dzieciom w każdym miejscu, fundacja dla dzieci mundurowych wdraża projekty oddziaływania, które maja na celu zaradzenie problemom gospodarczym i strukturalnym, na które cierpią. Jej metodą jest łagodzenie cierpienia dzieci poprzez długoterminową zmianę warunków życia. Dostęp do wody jest kluczowy dla rozwoju. Po pierwsze należy pamiętać, że mówiąc o dostępie do wody, nie mówi się tylko o wodzie pitnej czy uprawie roślin, ale także o higienie i warunkach sanitarnych. Brak dostępu do wody jest jednym z pierwszych problemów, które należy rozwiązywać, by poprawić wyżywienie rodzin i ich zdrowie. Fundacja dla dzieci mundurowych włącza się w akcje podnoszenia edukacji, bo świadomość, którą zdobywa się w trakcie nauki pozwala zmniejszyć problem dzieci – żołnierzy.

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Inne artykuły autora
Kim jest dziecko żołnierz?
Komentarzy:0
brak ocen